ساعت سانسور سرگرمی کارتون سرگرمی بیا تو بخندیم

ساعت: سانسور سرگرمی کارتون سرگرمی بیا تو بخندیم کارتون منتخب روز

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی سیاه‌چاله‌ای که گذشته را پاک می‌کند

محاسبه تیمی از ریاضیدانان نشان می‌‎دهد که بعضی از سیاه‌چاله‌ها در دنیا وجود دارند که می‌توانند گذشته را به طور کامل پاک کنند و آینده را عوض کنند.

سیاه‌چاله‌ای که گذشته را پاک می‌کند

سیاه چاله ای که گذشته را پاک می کند

عبارات مهم : سانسور

محاسبه تیمی از ریاضیدانان نشان می ‎دهد که بعضی از سیاه چاله ها در دنیا وجود دارند که می توانند گذشته را به طور کامل پاک کنند و آینده را عوض کنند.

به گزارش آنا از ScienceAlert، به گفته دانشمندان این سیاه چاله ها می توانند دکمه ریست (شروع دوباره) دنیا های گسترده ای مانند دنیای ما را فعال کنند تا تاریخچه آنها را به طور کلی از بین ببرند و آینده را تبدیل به علامت پرسش غول پیکری جهت ما کنند.

سیاه‌چاله‌ای که گذشته را پاک می‌کند

اگر این امر درست از آب دربیاید، شاید در نهایت جوابی جهت بزرگ ترین سوالات کیهان شناسی امروزی به دست آوریم. براساس نتیجه های منطقی قوانین فیزیک، همه توده های یک ستاره سقوط کرده درون نقطه بی نهایت کوچکی به نام «نقطه تکینی» فشرده می شوند.

یک نقطه تکین در ریاضیات نقطه ای ا ست که یک عنصر ریاضی در آن تعریف نشده باشد، یا تابع به نوعی در آن خوش واکنش‌ها نباشد، به عنوان نمونه مشتق پذیر یا تحلیلی نباشد.

این امر مانند این است که بگوییم حجم هایی از فضا وجود دارند که اسراری را از بقیه دنیا پنهان می کنند، مکان هایی که قوانین فیزیک در آنجا از بین می رود. جهت مقابله با اختلال بین دنیا مبتنی بر قانونی که ما می شناسیم و این سیاه چاله های پاک کننده، فیزیکدانان چیزی به نام «سانسور کیهانی» را اعمال می کنند.

محاسبه تیمی از ریاضیدانان نشان می‌‎دهد که بعضی از سیاه‌چاله‌ها در دنیا وجود دارند که می‌توانند گذشته را به طور کامل پاک کنند و آینده را عوض کنند.

این سانسورها دو نوع هستند. یکی از آنها بیان می کند که مانعی در سیاه چاله ها، عمیق تر از افق مناسبت که زیاد مردم راجع به آن شنیده اند، وجود دارد که در ورای این مانع فیزیک و قوانین آن به طور کامل خنثی می شوند و هیچ چیزی قابل آینده نگری نیست.

این مانع به آسانی نقاط تکین پیچیده از بقیه فضا و وقت را از بین می برد و از بی قانون شدن آنها جلوگیری می کند. در همین حال، نسخه نیرومند تری از سانسور کیهانی وجود دارد که بیان می کند چیزی به عنوان بی قانونی فیزیکی وجود ندارد. بنابراین نیاز است که مانع ناپدید شود و اجازه بدهد که قوانین فیزیک به نحوی اجرا شوند.

پیتر هینز، ریاضیدان دانشگاه برکلی کالیفرنیا، مطمئن نیست که نظریه دوم درست باشد. وی می گوید: «نظریه سانسور کیهانی بین اکثر مردم آشنا شده است هست، بنابراین در اینجا نظر را به چالش می کشیم».

سیاه‌چاله‌ای که گذشته را پاک می‌کند

از نظر تئوری، این نوع سیاه چاله ها می توانند مانعی به نام «افق کوشی» داشته باشند. در ورای افق کوشی، هیچ علت و معلولی در این دورنمای پیچیده وجود ندارد ولی وقت و فضا به صورت مساوی به یک لحظه بی نهایت فرومی روند.

هانا حیدری

محاسبه تیمی از ریاضیدانان نشان می‌‎دهد که بعضی از سیاه‌چاله‌ها در دنیا وجود دارند که می‌توانند گذشته را به طور کامل پاک کنند و آینده را عوض کنند.

واژه های کلیدی: سانسور | قوانین | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz