ساعت سانسور سرگرمی کارتون سرگرمی بیا تو بخندیم

ساعت: سانسور سرگرمی کارتون سرگرمی بیا تو بخندیم کارتون منتخب روز

گت بلاگز اخبار پزشکی چاقی مانع از عملکرد دفاعی بدن در برابر سرطان می شود

به گفته محققان، چاقی می تواند خطر مبتلا شدن به سرطان را زیاد کردن دهد درحالیکه آسپرین ممکن است از مبتلا شدن به این بیماری پیشگیری کند. 

چاقی مانع از عملکرد دفاعی بدن در برابر سرطان می شود

چاقی مانع از عملکرد دفاعی بدن در برابر سرطان می شود

عبارات مهم : محققان

به گفته محققان، چاقی می تواند خطر مبتلا شدن به سرطان را زیاد کردن دهد درحالیکه آسپرین ممکن است از مبتلا شدن به این بیماری پیشگیری کند.

به گزارش مهر، چاقی فاکتور پرخطر مهم مبتلا شدن به بعضی امراض از جمله سرطان روده بزرگ، لوزالمعده و سینه هست. مطالعات نقش چاقی را در جنبش رشد تومور و پیشرفت بدخیمی آنها نشان داده اند. ولی نقش آن در شروع چاقی نامشخص باقی مانده بود.

سلول های مخاطی پوشش دهنده سطوح اعضاء بدن دارای توانایی ذاتی از بین بردن سلول های بدخیم از خودشان هستند. به این حالت مکانیسم «دفاع مخاطی در برابر سرطان» گفته می شود. معمولا این سلول ها می توانند سلول های مضر را تشخیص داده و با فرایندی موسوم به مسابقه سلولی آنها را بیرون می کنند.

چاقی مانع از عملکرد دفاعی بدن در برابر سرطان می شود

اما محققان دانشگاه هوکایدو ژاپن دریافته اند چاقی بر این مکانیسم دفاعی تاثیر می گذارد.

محققان با انجام آزمایش بر روی موش های تغذیه شده است با رژیم غذایی پرچرب دریافتند اسیدهای چرب و التهاب مزمن در شرایط چاقی موجب توقف عملکرد مکانیسم دفاعی می شود.

به گفته محققان، چاقی می تواند خطر مبتلا شدن به سرطان را زیاد کردن دهد درحالیکه آسپرین ممکن است از مبتلا شدن به این بیماری پیشگیری کند. 

محققان مشاهده کردند هنگامیکه این موش ها با اسپرین که دارای فواید ضدالتهابی هست، مداوا شدند، عملکرد مکانیسم دفاعی ارزش اصلاح یافت. این مسئله می تواند بیانگر این مطلب باشد که تقویت مکانیسم دفاعی مخاطی با داروهای ضدالتهابی می تواند به عنوان راهکاری جهت پیشگیری از سرطان استفاده شود.

واژه های کلیدی: محققان | مبتلا شدن | سرطان روده بزرگ | پیشگیری از سرطان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz